Sotra Bilutleie FORSKRIFTER

FORSKRIFTER


Alle kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt t.o.m. 750 kg.

 

Klasse B:

Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 3500 kg.

Klasse B96:
Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 4250 kg.

Klasse BE:

Du kan trekke tilhenger hvor summen av aktuell totalvekt (egenvekt på tilhenger + vekt av last) ikke overstiger det bilen har lov å trekke i følge bilens vognkort.

Klasse C1:
Du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt t.o.m. 750 kg.

Klasse C1E:

Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 12000 kg.

I alle klasser må aktuell totalvekt (egenvekt på tilhenger + vekt av last) ikke overstige det bilen kan trekke i følge bilens vognkort.

Hastighetsbegrensinger:

Maksimumshastighet ved trekking av tilhenger uten brems er 60 km/t dersom aktuell totalvekt (egenvekt på tilhenger + vekt av last) er over 300 kg .


Maksimumshastighet ved trekking av tilhenger med brems er 80 km/t.